Undermeny

Telnik och produktionsstyrning

NTU: Historik och i dag

Nybro träutbildning, NTU, är idag ett av få utbildningsalternativ för träbranschen med inriktning inom bl. a. möbel-, inrednings- och monteringssnickeri. Detta då många av Sveriges träutbildningar tyvärr har avvecklats de senaste åren. Ursprunget till den utbildning vi bedriver är främst den gamla Yrkesskolan/fackskolan som 1971 sammansslogs med gymnasieskolan. Från 1972 har Träutbildning funnits för gymnasieelever inom gymnasieskolan som ”Träteknisk linje” (fram till 1994), sedan som en gren inom Industriprogrammet (i Nybro fram till 2002) och därefter inom Hantverksprogrammet. Från 2011 är namnet på gymnasieutbildningen Hantverksprogrammet Finsnickeri.

Sedan ca. 2008 har vi i ökande omfattning även antagit vuxenstuderande till NTU. Först i mindre omfattning, då för några få elever som ingick i gymnasieklasserna, för att på senare år anta så många elever att de nu bildar egen Yrkesvuxklass (ca. 10 elever/år).

NTU har också på senare år genomfört ett antal Yrkeshögskoleutbildningar, Yh, inom produktionsteknik och effektiva flöden. Först var dessa Yh-utbildningar inriktade till trärelaterade företag men nu är inriktningen främst anpassad till producerande företag i olika branscher då produktionsflödena är likartade. Yrkeshögskoleutbildningen som vi nu genomför är Teknik och produktionsstyrning och är en 1-årig utbildning.

NTU i dag vänder sig till elever, studenter, små- och större företag som använder dagens teknik för att nå hög produktionskvalitet med både rationella och traditionella tillverkningsmetoder.

 • Antal Gymnasieelever: Hantverksprogrammet – Finsnickeri 
  • år 1   10 st.
  • år 2    6 st.
  • år 3    5 st.
 • Antal Yrkesvuxelever: Finsnickeri
  •           9 st.
 • Antal Yh- utbildning Teknik och produktionsstyrning
  •           12 st
 • Antal lärare:
  •             6 st. (undervisande i yrkesämnena)

NTU åtar sig även uppdragsutbildningar för näringslivet och andra intressenter. Hör av er för diskussion om vad just ert utbildningsbehov består i och om NTU är den part som kan hjälpa till.

 

 

Webbredaktör: Sverker Arnesson | sverker.arnesson@nybro.se | Id: inlägg: 28 - kategori: 10

Om Nybro träutbildning

  NTU: Historik och i dag

Nybro träutbildning, NTU, är idag ett av få utbildningsalternativ för träbranschen med inriktning inom bl. a. möbel-, inrednings- och monteringssnickeri. [...]

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

  Prova-på-dag!

Inför ditt kommande gymnasieval är du hjärtligt välkommen till oss för att på plats hos oss få se och uppleva [...]

  Rökfritt skolområde

Skolområden är enligt Tobakslagen rökfria områden. Det gäller alla personer som vistas inom området under alla tider. Till skolområdet hör: [...]